Met één renovatiepremie einde maken aan kluwen van premies

Wie vandaag bij een verbouwing wil genieten van een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid, moet eerst zijn weg weten te vinden in een kluwen van premies. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement een voorstel ingediend dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch vereenvoudigt. Op termijn zou de burger maar één premie-aanvraag meer moeten doen.

Verwarring

Wie in Vlaanderen zijn woning renoveert, komt in aanmerking voor uiteenlopende premies. Dat gaat van de renovatiepremie tot de verbeterings- en aanpassingspremie, gemeentelijke premies en een hele reeks energiepremies. De voorwaarden voor die verschillende premies verschillen. "In dit premiestelsel vindt een kat haar jongen niet terug", zegt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch. "Het is niet alleen erg verwarrend voor de aanvrager, de aparte administratie per premie kost ook nog eens handen vol geld".

In het voorstel van Engelbosch worden in een eerste fase de verschillen tussen de huidige renovatiepremie en verbeterings- en aanpassingspremie weggewerkt. Het gaat dan vooral over het op elkaar afstemmen van de voorwaarden. In een tweede fase kunnen de premies zelf dan, samen met de bijhorende begrotingsposten, volledig samensmelten. Nog later kunnen ook de energiepremies van de netbeheerder geïntegreerd worden. Die stap wordt wat complexer omdat de premies vandaag worden uitbetaald en gefinancierd door de distributienetbeheerder.

Transparantie

Engelbosch: "In de toekomst zal met dit voorstel één premie-aanvraag volstaan. Gedaan dus met verschillende aanvragen voor één renovatieproject. Je zal ook meteen weten of je in aanmerking komt voor een premie of niet, wat de transparantie ten goede komt. Bovendien willen we de premie niet langer verbinden aan een woning, maar aan een gezin. Als je een huis koopt dat al een renovatiepremie ontving, kan het nieuwe gezin dan toch nog een premie krijgen, wat nu niet mogelijk is".

(bron: Belga)