Syndic

Immo Thalassa zorgt voor het administratief, financieel en technisch beheer van gebouwen, in samenwerking met de eigenaars en de beheerraad. Dit omvat de organisatie van de algemene vergadering, het opmaken van gedetailleerde kostenopgaven, het opvolgen van betalingen, het toezicht op onderhoud en het opvolgen van werken, het opvolgen van verantwoordelijkheden en verplichtingen in het kader van de wet op de mede-eigendom.

Wij hebben een burgerrechtelijke verzekering beroepsaansprakelijkheid met financiële waarborg die voldoet aan de voorschriften van de deontologie van het BIV.

Buiten de kantooruren staat onze permanentiedienst 24u op 24u ter beschikking.


Enkele referenties

Res. Alexy
Res. Bries A
Res. Bries B
Res. L’Ermitage
Res. Johan Bernard
Res. Madonna
Res. Mast
Res. Matize
Res. Maxime
Res. Ouf
Res. Simil
Res. Sunco
Res. Villa Musica
Res. Zeeaster-Watermunt
Res. Zeerust
Res. Zilverberg
Res. Zonnehuis
Res. Zonnester

Login mede-eigenaars